Στίχοι – Μουσική: Βάγια Καλαντζή – Δημήτρης Κοντόπουλος
#TeamVandi